GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA

Wady postawy u dzieci i młodzieży to wielki zdrowotny i społeczny problem. Z badań wynika, że co drugi uczeń wymaga indywidualnego potraktowania w czasie zajęć wychowania fizycznego ze względu na odchylenia od normy w rozwoju fizycznym. Brak ruchu, ciągłe granie na komputerze oraz  narzucony kilkugodzinny system przebywania w szkole w pozycji siedzącej, stwarza szczególne zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała.

Naszym celem jest więc zapobieganie. 

Gimnastyka korekcyjna ma na celu:

– działanie profilaktycznie,

– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

– zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego

– eliminowanie wad postawy.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

–Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.

–Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone indywidualnie lub w małych grupach. Do ćwiczeń wykorzystujemy salkę treningową MattSportClub oraz małą salkę gabinetu Encepence. Diagnoza postawy ciała z fizjoterapeutą mgr Agatą Raczak.