Terapia LogopedycznaBardzo często pojawiają się pytania:
- moje dziecko jeszcze nie mówi, a jego rówieśnicy już tak. Może ma jeszcze czas?


Co może nas zaniepokoić?

OKRES NIEMOWLĘCY ( 0-1. ROK ŻYCIA)
 • trudności z poborem pokarmu przejawiające się jako problemy ze ssaniem, połykaniem, jedzeniem łyżeczką, piciem z kubka, gryzieniem i żuciem;
 • nieprawidłowy tor oddychania drogą ustną;
 • brak reakcji na głos;
 • brak gaworzenia (6. miesiąc życia);
 • brak kontaktu wzrokowego i gestu wskazywania palcem;
DZIECKO ROCZNE
 • nie wypowiada pierwszych słów („mama”, „tata”, „baba”), także uproszczonych i dźwiękonaśladowczych (bach, bam, be, ała, miau, hau) ani innych zrozumiałych dla osób z najbliższego otoczenia;
 • nie wykonuje prostych poleceń („daj piłkę”, „zrób papa”)
 • DZIECKO DWULETNIE
 • nie nazywa przedmiotów, obrazków przedstawiających osoby, zwierzęta, meble pojazdy;
 • nie buduje prostych zdań dwuwyrazowych, np. „mama daj”, „tata chodź”, „auto jedzie”;
 • DZIECKO TRZYLETNIE
 • nie potrafi wymówić wszystkich samogłosek;
 • mówi bardzo mało albo nie mówi wcale;
 • mówi niepłynnie powtarzając sylaby, wyrazy lub pierwsze głoski (jąka się);
 • mowa dziecka jest nosowa;
 • podczas artykulacji wsuwa język między zęby;
 • ślini się nadmiernie;
 • DZIECKO CZTEROLETNIE
 • zamienia głoski s,z,c,dz na ś,ź,ć,dź, mówiąc np. “siowa” zamiast “sowa”;
 • głoski k,g wymawia jako t,d  np. “tot” zamiast “kot”, “duma” zamiast “guma”;
 • zamienia głoski dźwięczne na ich bezdźwięczne odpowiedniki np. “półka” zamiast “bułka”;
 • mowa dziecka ma zabarwienie nosowe;
 • DZIECKO PIĘCIOLETNIE
 • zamienia głoski sz,ż,cz,dż na s,z,c,dz mówiąc np. “zaba” zamiast “żaba”;
 • mowa dziecka jest niewyraźna;
 • nie tworzy gramatycznie poprawnych wypowiedzi z użyciem zdań pojedyńczych i złożonych;
 • DZIECKO SZEŚCIOLETNIE
 • nie wymawia głoski “r” lub realizuje ją nieprawidłowo, m. in. zamieniając na “l” lub “j” (“rower” – “lowel”/“jowej”);
 • nie potrafi opowiedzieć treści obrazka ani odpowiedzieć na pytania dotyczące usłyszanego tekstu.

WARTO PAMIĘTAĆ

Warto pamiętać, że od poziomu rozwoju mowy czynnej (mówienie) i biernej (rozumienie) w bardzo dużym stopniu zależy rozwój funkcji poznawczych, a tym samym rozwój intelektualny dziecka. Prawidłowa artykulacja i słyszenie warunkuje również właściwy przebieg nauki czytania i pisania przyczyniając się do pierwszych sukcesów szkolnych.