Zajęcia rewalidacyjne z elementami integracji sensorycznej- to odrębne zajęcia organizowane dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

U wielu dzieci zauważa się nieprawidłowe reakcje, zachowania oraz trudności, które mogą być spowodowane zaburzeniami w integracji sensorycznej. Nierówne tempo rozwoju w zakresie powstawania poszczególnych umiejętności może wskazywać na obniżony proces integracji zmysłowej. Należy podkreślić, że dysfunkcje integracji sensorycznej mają negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci z naszej placówki, o których świadczyć mogą następujące objawy:

 

 • trudności z koncentracją uwagi,
 • trudności z naśladowaniem ruchów,
 • niechęć do mycia twarzy i włosów ,
 • problemy z obcinaniem paznokci i włosów,
 • obniżona wrażliwość na bodźce (zimno, ból),
 • szybka męczliwość,
 • słaba koordynacja ruchowa,
 • trudności z rzucaniem, łapaniem i kopaniem piłki,
 • słaba równowaga, częste potykanie się, przewracanie,
 • nieprawidłowy chwyt długopisu, ołówka itp.
 • nietolerowanie nowych ubrań, materiałów,
 • opóźniony rozwój mowy, mowa niewyraźna, brak mowy,
 • wyjątkowa wrażliwość na bodźce słuchowe,
 • kłopoty w zakresie samoobsługi,
 • unikanie zabaw związanych z brudzeniem rąk,
 • choroba lokomocyjna,
 • nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem,
 • nietolerowanie huśtawek lub ciągłe podskakiwanie, kręcenie, bujanie,
 • problemy z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze,
 • odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów,
 • niechęć do uczestnictwa w zabawach i grach z rówieśnikami,
 • chodzenie na palcach,
 • problemy z wykonywaniem czynności precyzyjnych,
 • kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (brzydkie pismo, problemyz czytaniem, liczeniem),
 • występowanie zachowań agresywnych, często z niezrozumiałych powodów.
olga z piaskiem