dla kogo Terapia ręki?

Drogi Rodzicu, gdy Twoje dziecko:

 • niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie, rysowanie, malowanie lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
 • ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
 • ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;
 • ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
 • ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
 • wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
 • szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;
 • nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;
 • dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego uścisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych strukturach; 
 • ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;
 • ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym- mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni;
 • ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;
 • ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi;
 • nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. W gabinecie Ence-pence terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

Terapia ręki ma na celu:

– wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia; 

– wzmacnianie koncentracji;

– poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk.