piszę, rysuję, buduję, bawię się!
zajęcia kierowane są dla dzieci od 3- 7 lat

Zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się w małych grupach lub są prowadzone indywidualnie. Pomagają dzieciom nabywać umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych. Możemy realizować cele, które były niemożliwe do osiągnięcia w dużej grupie dzieci. Każdy rodzaj zabawy rozwija umiejętności konieczne dla odniesienia sukcesu szkolnego, np. nauka pisania, wycinania, budowania- wszystkie zadania dostosowane są do dziecka, do jego tempa pracy. Nauka  rozwiązywania problemów, myślenie przyczynowo- skutkowe, spostrzeganie i orientację w przestrzeni. Jeżeli dodatkowo angażują się w nią inne osoby, rozwijana jest umiejętność prowadzenia rozmowy, wytrzymania określonego poziomu frustracji (oczekiwanie na swoją kolej), przyjmowania perspektywy drugiej osoby oraz rozwiązywania sytuacji spornych (która z kolei wymaga zdolności do negocjacji, wyrażania własnej opinii, przekonywania innych czy oceny, kiedy należy ustąpić, a kiedy bronić swojego zdania).

W czasie zajęć stymulujemy wszystkie sfery rozwoju dziecka. Odbywają się zajęcia ruchowe w formie gier i zabaw, które na celu mają rozwijanie określonych partii mięśni, oraz ogólną sprawność fizyczną dziecka. Dużą uwagę zwracamy na zajęcia poznawcze. Zajęcia twórcze umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń mających wychowawczo-terapeutyczny charakter. Wykorzystujemy również elementy relaksacji, które pomagają dzieciom  w zmniejszeniu napięcia i zredukowaniu problemów emocjonalnych. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, w radosnej atmosferze, która sprzyja pokonywaniu własnych trudności.

Mądrzy dorośli wiedzą, że chcąc nauczyć dziecko lepiej zapamiętywać i skupiać uwagę, zwiększyć jego wiedzę i rozwinąć szkolne umiejętności, najlepiej jest posłużyć się właśnie zabawą.